36-040 Boguchwała, ul. Lubomirskiego 91
tel. 17 851 80 31


biuro@technicprogress.pl

Przemysł zbrojeniowy

Przemysł zbrojeniowy to  dział gospodarki związany m.in. z produkcją broni i amunicji.  Zalicza się tu także gałęzie specjalistyczne, takie jak wojskowe zakłady lotnicze, samochodowe, stocznie oraz produkujące na potrzeby wojska podzespoły i sprzęt elektroniczny. Na każdym z wyżej wymienionych etapów niezbędna jest odpowiednia ochrona i zabezpieczenie detali, broni i innego specjalistycznego sprzętu.

 

 


Produkty Technic Progress wykorzystywane w przemyśle: