36-040 Boguchwała, ul. Lubomirskiego 91
tel. 17 851 80 31


biuro@technicprogress.pl

Papiery antykorozyjne

Papier antykorozyjny VCI to wysokiej jakości papier techniczny, którego obustronne działanie antykorozyjne w niezawodny sposób zabezpiecza przed rdzą metale żelazne, nieżelazne oraz multimetale.

Technologia oparta na   VCI (z j. angielskiego Volatile Corossion Inhibitor czyli lotne inhibitory korozji).

Korozja jest procesem stopniowego przekształcania się materiału w skutek chemicznego lub fizyko-chemicznego oddziaływania środowiska. Korozji ulegają wszystkie materiały, również ceramika czy tworzywa sztuczne. Z największą intensywnością  korozja przebiega jednak w metalach, rozpoczynając od drobnych zmian na powierzchni materiału.
Powstawanie korozji oraz szybkość z jaką postępuje zależy od wielu czynników:

  • zmian temperatury i ciśnienia;
  • wilgotności;
  • zanieczyszczeń;
  • soli,
  • błędów powstałych podczas produkcji.

Do strat metali spowodowanych korozją zaliczyć należy głównie korozję podczas magazynowania czy transportu. Prowadzi ona  do matowienia powierzchni, przebarwień i niszczenia wżerowego.

Jedną z bardziej skutecznych metod zabezpieczenia powierzchni przed korozją jest użycie właśnie papierów nasączonych lotnymi inhibitorami korozji, które nawet w niewielkich stężeniach znacznie spowalniają procesy korozyjne.

Zastosowanie lotnych inhibitorów korozji w celu ochrony powierzchni metali polega na powolnym odparowywaniu inhibitora z papieru  w który zapakowany jest chroniony przedmiot. Cząsteczki inhibitora tworzą na powierzchni metalu warstwę o grubości ok. 4-5 molekuł. Cząstki są z niego stale emitowane, a tak zabezpieczony element metalowy może być przechowywany nawet dwa lata.

Zastosowanie systemu VCI jest bardzo bezpieczne, wygodne oraz znacznie obniża koszty.
W zależności od  rodzaju zabezpieczanego  metalu w naszym asortymencie posiadamy różne gatunki papierów  VCI.Produkty