Rogoźnica 97 a , 36-060 Głogów Małopolski

tel.: 504 146 244

tel.: 783 996 905


tel.: 17 851 80 31


biuro@technicprogress.pl

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Korozja jest procesem stopniowego przekształcania się materiału w skutek chemicznego lub fizyko-chemicznego oddziaływania środowiska. Korozji ulegają wszystkie materiały, również ceramika czy tworzywa sztuczne. Z największą intensywnością  korozja przebiega jednak w metalach, rozpoczynając od drobnych zmian na powierzchni materiału.
Powstawanie korozji oraz szybkość z jaką postępuje zależy od wielu czynników: zmian temperatury i ciśnienia, wilgotności,  zanieczyszczeń,  soli,  błędów powstałych podczas produkcji.
Do strat metali spowodowanych korozją zaliczyć należy głównie korozję podczas magazynowania czy transportu. Prowadzi ona  do matowienia powierzchni, przebarwień i niszczenia wżerowego.
Jedną z bardziej skutecznych metod zabezpieczenia przed korozją jest użycie właśnie produktów  nasączonych lotnymi inhibitorami korozji (LIK), które  znacznie spowalniają procesy korozyjne.
Zastosowanie lotnych inhibitorów korozji (LIK) w celu ochrony powierzchni metali polega na powolnym odparowywaniu inhibitora z papieru  w który zapakowany jest chroniony przedmiot. Cząsteczki inhibitora tworzą na powierzchni metalu warstwę o grubości ok. 4-5 molekuł. Cząstki są z niego stale emitowane, a tak zabezpieczony element metalowy może być przechowywany nawet dwa lata.
Zastosowanie systemu VCI jest bardzo bezpieczne, wygodne oraz bardzo obniża koszty.
W zależności od  rodzaju zabezpieczanego  metalu, czasu transportu i składowania dopasujemy Państwu najwygodniejszą metodę ochrony przed korozją.


W ofercie posiadamy: papier VCI (LIK), folię VCI, Dry Coat środek zabezpieczajacy przed korozją w płynie  oraz pochłaniacze wilgoci.